søndag, mars 29, 2009

Det nærmar seg vår og ein har brukt mykje av tida i det siste på å få ut ein vitskaplig artikkel vi har jobba med over 3 år, og som har vore innsendt like mange gonger (hadde skattebetalarane visst kor mykje av forskingsmidla som går med til teknisk pirk, så hadde ein hatt ei betydlig meir opphissa offentlig samtale om publiseringskanalar for vitskaplige arbeid) men no er det berre å vente. Omtrent samstundes som dette skjer (innsending fredag - søndag skjer den no omtalte hending) plukkast det opp boka The fall of America av Ginsberg, som har stått i hylla lenge (eg lånte den av ein kamerat i sommar trur eg, og den har berre vore bladd i) og det går eit sus i meg at eg har bruk alt for lite av livet mitt på å skrive poesi, sjølv om eg har brukt litt av livet på dette, men ikkje mykje, men nok til å vete at det er lett å seie det, men ikkje så lett å gjere det (nei, det er faktisk ikkje berre å skrive tilfeldige ord på eit ark for å få god modernistisk poesi, tenk. prøv sjølv), men uansett merka eg no lina frå Walt Whitman til Allen Ginsberg, ikkje berre i formatet, men også i stemninga.

Om nokre veker skal eg til New Orleans. Eg må sørge for å skape litt Beat-stemning på turen. Kanskje den kan avføde nokre funky tekstar? Utan å love noko..

tirsdag, mars 24, 2009


Våren er vitterlig i anmarsj. I dag såg eg årets første sommarfugl kvile seg på ein husvegg. Det var ikkje overaskande ein neslesommarfugl (Nymphalis urticae).

Neslesommarfuglen kjem ut or puppa allereie på hausten, og overvintrar i vaksen tilstand. Dei er difor av dei første insekta ein ser om våren, og ofte kan ein sjå den i snøkanten om påska.

Ahh.