onsdag, april 25, 2007

Time-out


Det er ein måned sidan sist skriving. K. West-bloggen er på ein timeout. Det er fleire grunnar:

- Pga. ei masterlevering 1. juni, er alle klutar sett inn. Derav verken tid til å orientere seg om ting å blogge om, eller tid til å skrive dei.
- Eg har fått passet mitt påskrive. Lesning av Runar Døving sin "Rype og lettøl" fortel om den kaklande utdanna middelklassa. Eg føler meg som ei kaklande utdanna middelklasse, og det gir meg ingen god smak i munnen. Magnus Marsdal si omtalte "FrP-koden" gir meg heller ikkje betre smak i munnen. Time-out.

Men før ein veit ordet av det, er vi plutselig tilbake